Geodetické práce na míru

 Zajišťujeme kompletní geodetické práce pro potřeby občanů, firem, organizací i státní správy. Věnujeme se zejména katastru nemovitostí, pasportizacím majetku, inženýrské geodézii, důlní geodézii a tvorbě tématických map (GIS).
Na základě našich zkušeností pro Vás najdeme řešení, které bude nejlépe odpovídat vašim požadavkům.

- geometrické plány, vytyčování hranic, poradenství ...

- účelové pasporty, evidence majetku ...

- stavby a vše kolem ...

-  výkon funkce hlavní důlní měřič, měření postupu těžby ...

tisk výkresů ve formátu A4 až A0

geografické informační systémy

neváhejte se nás na cokoliv zeptat ...

ŘEŠENÍ

Zajišťujeme v oboru geodézie komplexní služby pro potřeby občanů, firem i organizací. Specializujeme se na katastr nemovitostí, pasportizaci majetku, inženýrskou geodézii, důlní měřictví a geografické informační systémy. 

ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

STÁTNÍ SPRÁVA

TĚŽBA SUROVIN

GEOMETRICKÉ PLÁNY

Mezi naše vybrané služby patří například: tvorba geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků, vytyčení staveb, zaměření novostaveb, výpočet kubatur, pasportizace (např. pasporty komunikací, veřejného osvětlení, atd. ), polohopisné a výškopisné zaměření, výkon funkce hlavní důlní měřič, účelové důlní mapy, ... 


Aktuality

Aktuality, nejen o naší firmě ale i ze světa geodezie a katastru nemovitostí, naleznete na našem Facebooku. 
Pokračujte na náš Facebook zde.

Aktuální počasí

Kontaktujte nás hned