Geodetické práce na míru

 Zajišťujeme kompletní geodetické práce pro potřeby občanů, firem, organizací i státní správy. Věnujeme se zejména katastru nemovitostí, pasportizacím majetku, inženýrské geodézii, důlnímu měřictví, GIS a UAV.
Na základě našich zkušeností pro Vás najdeme řešení, které bude nejlépe odpovídat vašim požadavkům.

Dovolujeme si Vás upozornit, že došlo ke změně adresy naší kanceláře v Nepomuku.
Nyní nás v Nepomuku naleznete na adrese Nádražní 476, v prvním patře.

Nabízíme veškeré geodetické práce pro katastr nemovitostí. Například geometrické plány pro vyznačení budovy v katastru, rozdělení pozemku nebo vytyčení hranic.

Poskytujeme kompletní geodetické práce ve stavebnictví, od přípravy geodetických podkladů až po zaměření skutečného provedení.

Vědět co vše vlastníme se vždy hodí. Díky pasportu víme nejen co vlastníme, ale i přesnou polohu těchto objektů zobrazenou v mapě.

Nabízíme komplexní služby v oblasti důlního měřictví. Naše společnost je držitelem oprávnění k hornické činnosti, v rozsahu důlně měřická činnost.  

Nabízíme letecké práce od letecké fotogrammetrie přes letecké inspekce až po propagační fotografie a videa z dronu.

Všechna geoprostorová data přehledně na jednom místě. Zajišťujeme jak sběr geodat tak i software pro ukládání, spravování a práci s nimi.

Jsme tu pro Vás ...

.

Za mnoho let v oboru jsme se podíleli na nemalém množství projektů a nasbírali jsme mnoho zkušeností. Díky tomu vám nabízíme služby založené na odbornosti a mnohaletých zkušenostech.

Do našich služeb se snažíme implementovat nejnovější přístroje a nové postupy měření a tím maximálně zefektivnit naši práci a dosahovat co nejlepších a nejpřesnějších výsledků.


Nabízíme řešení zejména pro:

 • Státní správu
 • Soukromý sektor
 • Firmy
 • Organizace
 • Zemědělství
 • Územní plánování
 • Těžbu surovin
 • Projekční činnost
 • Veřejnou správu
 • Statistiku
 • Katastr nemovitostí
 • Správu dolů/lomů

Aktuality

Aktuality, nejen o naší firmě ale i ze světa geodezie a katastru nemovitostí, naleznete na našem Facebooku. 
Pokračujte na náš Facebook zde.

Aktuální počasí

Kontaktujte nás 

tel.: +420 773 141 074 
email: info@gps-sedivy.cz
IČ: 01681389
více zde...

KATASTR NEMOVITOSTÍ
geometrické plány
vytyčení hranic pozemku
zaměření novostaveb

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE
tvorba geodetických podkladů
vytyčování staveb
měření deformací 

PASPORTIZACE MAJETKU
pasporty inženýrských sítí
pasporty místních komunikací
pasporty budov 

DŮLNÍ GEODÉZIE
výkon funkce hlavní důlní měřič
zaměření a výpočty kubatur
důlně měřická dokumentace  

LETECKÉ PRÁCE
letecká fotogrammetrie
letecké inspekce (monitoring)
propagační fotografie a videa 

GIS
práce s geodaty 
VELKOFORMÁTOVÝ TISK
tisk výkresů ve formátu A4 až A0