GEODETICKÁ KANCELÁŘ

 Zajišťujeme kompletní geodetické práce pro potřeby občanů, firem, organizací i státní správy. Věnujeme se zejména katastru nemovitostí, pasportizacím majetku, inženýrské geodézii, důlnímu měřictví, GIS a leteckým pracem.
Na základě našich zkušeností pro Vás najdeme řešení, které bude nejlépe odpovídat vašim požadavkům.

SBĚR PROSTOROVÝCH DAT
3D Laserové skenování, Fotogrammetrie

mračna bodů, 3D modely, digitální modely terénu, ortofotomapy, fotoplány

GEODETICKÉ PRÁCE PRO
Stavebnictví - inženýrská geodézie
vytyčování staveb, DSPS, podklady pro projekční činnost
Katastr nemovitostí
geometrické plány, vytyčení hranic, kupní smlouvy

DOKUMENTACE MAJETKU, DTM
Účelové pasporty, Digitální technická mapa, GIS

editor a zakladatel DTM, aplikační nadstavba Misys, geoportály obcí, BIM, pasporty (budov, kanalizace, ...)

BÁŇSKÉ SLUŽBY
Hlavní důlní měřič, Báňský projektant

důlně měřická dokumentace, báňské projekty,
dopravní řád, měřické práce v lomech

Zajímavé projekty


Za mnoho let v oboru jsme se podíleli na velkém množství projektů a nasbírali jsme mnoho zkušeností. Díky tomu vám nabízíme služby založené na odbornosti a mnohaletých zkušenostech. 


Řešení

Nabízíme řešení pro různá odvětví průmyslu, oblasti státní správy či soukromý sektor. Naše služby zahrnují kompletní servis, od přípravy projektu, přes jeho realizaci až do fáze jeho užívání a správy. 

Pokud jste v níže zmíněném nenalezli to co hledáte neváhejte nás kontaktovat a vymyslíme řešení pro vás.


Stavebnictví

Geodetické práce pro stavby, například budov, mostů, komunikací, hal atd.. Zajišťujeme práce od zaměření podkladů pro projekt a vytyčení objektů, až po zaměření skutečného provedení a geometrický plán. Data jsme schopni zpracovat podle směrnic jednotlivých správců. 

Soukromý sektor

Geodetické práce pro katastr nemovitostí: geometrické plány (vyznačení budovy do katastru, rozdělení pozemku, vyznačení věcného břemene), vytyčení hranic pozemku. Samozřejmostí je poradenství v oboru katastru nemovitostí. Dále vytváříme pasporty budov, které lze doplnit virtuální prohlídkou.

Státní správa a samospráva

Tvoříme účelové pasporty pro jednoduší správu veřejného majetku. Vybavujeme obce softwarem MISYS, ve kterém se dají veškeré mapové podklady snadno prohlížet. Ve spolupráci se společností GEPRO zřizujeme geoportály obcí, na kterých se k mapovým podkladům dostanou i obyvatelé obce.

Správa lomů

Naše společnost je držitelem oprávnění k hornické činnosti, v rozsahu důlně měřická činnost. Nabízíme výkon funkce hlavní důlní měřič, zaměření postupu těžby, tvorbu 3D modelů a aktuálních ortofotomap pomocí letecké fotogrammetrie, tvorbu důlně měřické dokumentace a mapy závodu. 

Architektura a projekce

Připravujeme podklady pro projektování a opravy objektů (opravy fasád, střech, komunikací), či inženýrských sítí, zpracováváme také jejich pasporty. Vyhotovíme polohopisný a výškopisný plán, 360° fotodokumentaci, záběry z dronu, nebo 3D model terénu, či aktuální ortofotomapu pomocí letecké fotogrammetrie.

Správa inženýrských sítí

Připravíme podklady pro projekci, provedeme vytyčení sítí v terénu a nakonec provedeme zaměření a vyhotovíme dokumentaci a geometrický plán. Dále vytváříme účelové pasporty pro jednodušší zprávu inženýrských sítí. Pasporty je možné doplnit do geoportálu obce či do softwaru Misys.


Aktuality

Aktuality, nejen o naší firmě ale i ze světa geodezie a katastru nemovitostí, naleznete na našem Facebooku. 
Pokračujte na náš Facebook zde.

Aktuální počasí

Kontaktujte nás

tel.: +420 773 141 074 
email: info@gps-sedivy.cz
IČ: 01681389
více zde...

KATASTR NEMOVITOSTÍ
geometrické plány
vytyčení hranic pozemku
zaměření novostaveb

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE
tvorba geodetických podkladů
vytyčování staveb
měření deformací 

PASPORTIZACE MAJETKU
pasporty inženýrských sítí
pasporty místních komunikací
pasporty budov 

DŮLNÍ GEODÉZIE
výkon funkce hlavní důlní měřič
zaměření a výpočty kubatur
důlně měřická dokumentace  

LETECKÉ PRÁCE
letecká fotogrammetrie
letecké inspekce (monitoring)
propagační fotografie a videa 

GIS
práce s geodaty 
VELKOFORMÁTOVÝ TISK
tisk výkresů ve formátu A4 až A0