Letecké práce


Mimo klasické geodezie se věnujeme také pracem s bezpilotními prostředky (tj. drony). Drony mají v dnešní době mnoho využití, například stavebnictví, průmyslu, zemědělství, lesnictví, ale i v mnoha dalších.

Nabízíme letecké ortofotomapy, letecké inspekce na nepřístupných místech ale i letecká fotografie a videa.
Více se dozvíte níže.Letecká fotogrammetrie

Letecká fotogrammetrie, je rychlá a velmi efektivní metoda sběru velkého množství dat. Na základě tohoto měření měření vypočteme mračna bodů, digitální modely terénu či aktuální ortofotomapy.


Mračno bodů

  • Možnost změřit cokoliv zpětně
  • Rychlé a přesné měření

Digitální model terénu

  • Tvorba výškopisu (vrstevnic)
  • Přesné výpočty kubatur a profilů

Ortofotomapy

  • Aktuální náhled na zájmovou oblast
  • Vysoké rozlišení ortofotomapy


Letecké fotografie a videa

Mimo leteckou fotogrammetrii nabízíme i standardní letecká fotografie a videa a to jak dokumentačního charakteru tak i technické záběry kvůli opravám či rekonstrukcím, nebo panoramatické 360° fotografie a virtuální prohlídky.


Fotografie a videa

  • nástěnné fotografie s možností tisku
  • Vysoké rozlišení fotografií a až 4K video

Letecké inspekce

  • detailní záběry jednotlivých částí
  • možnost videozáznamu

Panoramatické fotografieJsme držiteli povolení k provozování leteckých prací, od úřadu civilního letectví.

Ukázka digitálního modelu terénu části lomu Velké Hydčice. 

Pokud vás něco z výše zmíněného zaujalo, nebo máte konkrétní požadavek, neváhejte nás kontaktovat.