O NÁS

GpŠ Šedivý spol. s r.o.

Jsme kolektiv lidí jehož cílem je usnadnit, pomoct nebo vyřešit, situace které potřebujeme všichni řešit při nakládání s nemovitostmi.

Nabízíme komplexní služby sběru a zpracování 2D a 3D dat s využitím nejmodernějších metod 3D laserového skenování a letecké bezpilotní nebo pozemní fotogrammetrie.

Zaměřená data jsou zpracovaná ve formě výstupů pro katastr nemovitostí (geometrické plány), stavebnictví, důlní měřictví nebo geografických informačních systémů.

Nedílnou součástí našich poskytovaných služeb je i poradenství v zmiňovaných oborech. Vycházíme při tom z rodinné tradice jejíž počátky sahají až do roku 1970.

Jedním z klíčových principů fungování naší společnosti je neustálý vývoj jak v zavádění nových softwarových a hardwarových řešení

tak i v soustavném rozšiřování poskytovaných služeb našim zákazníkům.

Tvoříme tým odborně kvalifikovaných lidí, kteří Vám rádi pomohou s realizací Vašich požadavků.

Ing. Daniel Šedivý

Odborná způsobilost

Zeměměřické činnosti

Úředně oprávněný zeměměřický inženýř (ÚOZI)
dle Zák. č. 200/94 Sb. §13 odst. 1
písm. a) c)


Důlní měřictví

Oprávnění k
- Důlně měřické činnosti,
- Výkon funkce hlavního důlního měřiče
- Výkon funkce báňský projektant


Letecké práce

Povolení k výkonu leteckých prací