Služby

Zajišťujeme kompletní geodetické práce pro potřeby občanů, firem, organizací i státní správy v níže uvedených oborech.
Pokud máte nějaký dotaz či zvláštní požadavek neváhejte nás kontaktovat.

 • Vyznačení budovy v katastru
 • Vytyčení hranic pozemků
 • Rozdělení pozemku
 • Vyznačení věcného břemene
 • Pasporty místních komunikací
 • Pasporty budov
 • Pasporty veřejného osvětlení
 • Pasporty inženýrských sítí
 • Vytyčení stavebních objektů
 • Zaměření a výpočty kubatur
 • Sledování posunů a deformací
 • Příprava geodetických podkladů
 • Výkon funkce hlavní důlní měřič
 • Důlně měřická dokumentace
 • Zaměření a výpočty kubatur
 • Monitoring pohybů a přetváření
 • Sběr geodat
 • Program MISYS 
 • Obecní mapové systémy
 • Tisk výkresů
 • Formát A4 až A0

Neváhejte nás kontaktovat

Nevíte kudy dál, nebo potřebujete něco co jste zde nenašli? Nevadí, kontaktujte nás pomocí formuláře níže a společně váš problém vyřešíme.