Pasportizace

Pasportizace je zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze. Databáze nám říká, jaký majetek nám náleží, zda je na na našem pozemku nebo v jakém je majetek stavu. Umožňuje nám tedy efektivněji zpravovat majetek a usnadňuje jeho další rozvoj.

Pasport nám přináší: 
Zmapování majetku, evidenci skutečného stavu, vyjasnění územněsprávních sporů, snížení nákladů na provoz a údržbu, podklad pro žádosti o dotace ...

Pasporty místních komunikací

Pasporty vodních nádrží

Pasporty veřejného osvětlení

Pasporty inženýrských sítí

Pasporty hřbitovů

Zjednodušené pasporty budov

Tvorbu účelových pasportů nabízíme jak v podobě "papírové" tak i jako aplikační nadstavbu pro řešení různých evidencí a agend, které mají vazbu do mapových podkladů. Pasport pro danou problematiku umožňuje lokalizovat pasportovaný objekt v mapě, evidovat k němu různé údaje, připojovat dokumenty a obrázky. 

Mezi nejžádanější patří pasport komunikací, veřejného osvětlení, zeleně, územního plánu, dokumentace o území, inventarizace pozemků, mobiliáře obce a hřbitovů.