Pasportizace

Nabízíme tvorbu účelových pasportů, které slouží zejména ke správě majetku. Tvorbu účelových pasportů nabízíme jak v podobě papírové tak i jako aplikační nadstavbu pro řešení různých evidencí a agend, které mají vazbu k mapových podkladům. 

Účelové pasporty jsou v poslední době oblíbené zejména u obcí, které takto snadno zjistí, kde přesně se konkrétní objekt nachází, nebo kolik čeho vlastní. (např. veřejné osvětlení, vodovod...) 

Pasport se používá taktéž jako podklad při žádosti o dotace.

Co je to účelový pasport?

  • Pasport je evidence hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze s mapovým podkladem.
  • Databáze nám říká jaký majetek nám náleží, jeho polohu a popřípadě stav nebo jiné žádané informace.
    Umožňuje nám tedy efektivněji spravovat majetek a usnadňuje jeho další rozšiřování.
  • Pasport nám přináší: přehled o tom kde se náš majetek nachází, informaci v jakém je majetek stavu a zda leží na našem pozemku, snížení nákladů na provoz a údržbu.

Také by jste chtěli mít přehled o svém majetku a předejít tak zbytečným problémům?


Příklady nejžádanějších pasportů:

Pasporty místních komunikací

Pasporty vodních nádrží

Pasporty zeleně

Pasporty veřejného osvětlení

Pasporty inženýrských sítí

Pasporty územního plánu

Pasporty hřbitovů

Zjednodušené pasporty budov

Dokumentace o území

Pokud jste ve výše uvedeném nenašli to co jste hledali, kontaktujte nás a domluvíme řešení vám na míru.

Neváhejte nás kontaktovat

Jestliže potřebujete účelový pasport budeme rádi když nás budete kontaktovat.