Geografické informační systémy

Geografické informační systémy začínají mít v naší společnosti stále větší význam. Jde o na počítačích založený informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. Geodata se kterými GIS pracuje, jsou definována svou geometrií, topologií a atributy. Geografický informační systém umožňuje vytvářet modely části zemského povrchu pomocí dostupných softwarových a hardwarových prostředků. Takto vytvořený model lze pak využít například při evidenci katastru nemovitostí, výběru vhodných lokaci staveb, určování záplavových zón řek atd.. 

Zabezpečujeme kompletní GIS řešení (např. pro obce) včetně dodávky softwaru i hardwaru. Software je dodáván jak v samostatných instalacích tak v síťových verzích. Pro aktivní uživatele je k dispozici verze s možností editace dat, pro pasivní uživatele je prohlížecí verze. Nabízíme samozřejmě také i zaškolení všech uživatelů nebo správců.


Aplikační nadstavba Misys

Dodáváme software Misys firmy Gepro spol. s r.o., včetně příslušných dat pro konkrétní obec (mapy, informace katastru nemovitostí a pod.) zpracovaných do funkčního celku. 

  • Systém MISYS je vhodný pro obce od těch nejmenších až po velká města a v ČR je nasazen a používán již ve stovkách instalací.
  • Systém MISYS umožňuje snadnou práci s daty katastru nemovitostí včetně propojení grafické a písemné části operátu - tedy snadné vyhledávání a výběr dat dle různých zadání.
  • Možnost připojení dalších informací do systému - např. územní plány, průběhy inženýrských sítí dle zaměřeného stavu, nebo dle dokumentace správců sítí, polohopisné a výškopisné plány.
  • Načtení leteckých snímků ve stejném měřítku s ostatními mapovými podklady.
  • Využití dat pro tvorbu nebo aktualizaci územního plánu obce i možnost práce s územním plánem.
  • Napojení na data počítačové obecní evidence obyvatel firmy TRIÁDA i jiných.
  • Možnost rozšíření o další specifické požadavky obce.