Geodetické práce


Hlavním oborem naší činnosti jsou veškeré geodetické práce pro katastr nemovitostí (geometrické plány), stavebnictví (inženýrská geodezie) a těžební průmysl (důlní měřictví). 
 • Vyznačení budovy v katastru nemovitostí
 • Vytyčení hranice pozemku
 • Rozdělení pozemku
 • Vyznačení věcného břemene
 • Územní plánování
 • Poradenství v oboru katastru nemovitostí
 • Příprava pro projekt
 • Vytyčení v základů terénu
 • Zaměření skutečného provedení
 • Zaměření a výpočty kubatur
 • Sledování posunů a deformací
 • stavby komunikací, mostů, hal, budov, rodinných domů, ...

 • Jsme držitelem oprávnění k hornické činnosti, v rozsahu důlně měřická činnost
 • Výkon funkce hlavní důlní měřič
 • Zaměření postupu těžby, tvorba 3D modelů terénu
 • Tvorba důlně měřické dokumentace
 • Tvorba mapy závodu

...