Katastr nemovitostí

Naší hlavní náplní je tvorba geometrických plánů (vyznačení budovy, věcného břemene, rozdělení pozemku...) účelové geodetické práce nebo důlní geodezie. Pro zájemce z řad státního či soukromého sektoru provádíme implementace geografických informačních systémů i s následnou tvorbou účelových pasportů (např. katastru, komunikací, hřbitovů, zeleně atd.). geodezie Horažďovice, geodezie Plzeň, geodeti Plzeň