Důlní měřictví

Naše společnost je držitelem oprávnění k hornické činnosti v rozsahu důlně měřická činnost. Zajišťujeme komplexní servis v oblasti důlně měřické činnosti v rámci hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, dle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Jsme schopni v krátké době zajistit digitalizaci mapových podkladů, zabezpečení měřické dokumentace , vytvořit a spravovat digitální mapu, pravidelně doplňovat postupy těžby a vést evidenci bloků zásob s potřebnými výpočty kubatur.  


Důlně měřická dokumentace musí zahrnovat zejména údaje o ložisku, všechna důlní díla, odvaly, výsypky a odkaliště, jakož i povrchovou situaci v rozsahu celého dobývacího prostoru; je-li možno očekávat vzhledem k úložním poměrům ložiska účinky dobývání i mimo hranice dobývacího prostoru, musí důlně měřická dokumentace obsahovat povrchovou situaci i v dosahu těchto účinků.

Při hornické činnosti je organizace povinna vést, včas doplňovat a uchovávat důlně měřickou dokumentaci.