Výkon funkce hlavní důlní měřič


Nabízíme výkon funkce hlavní důlní měřič, včetně průběžného zaměřování lomu, či vyhotovení digitálního modelu lomu.Hlavní důlní měřič je fyzická osoba splňující odbornou kvalifikaci, způsobilá provádět a řídit důlně měřickou činnost, odpovědná za správnost a úplnost vyhotovené důlně měřické dokumentace a její odborné vedení.


Hlavní činnosti prováděné hlavním důlním měřičem

  • Kontrola správnosti a úplnosti důlně-měřické dokumentace.
  • Koordinace prací při výpočtu zásob nerostných surovin.
  • Provádění nejsložitějších měřických prací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
  • Řízení a odborné vedení důlně měřické dokumentace.
  • Spolupráce při navrhování konstrukcí ochranných pilířů jam, chráněných objektů apod.Záběry z tvorby digitálního modelu lomu Velké Hydčice.

Pokud vás něco z výše zmíněného zaujalo, nebo máte konkrétní požadavek, neváhejte nás kontaktovat.