Inženýrská geodezie

Inženýrskou geodezií rozumíme souhrn geodetických metod, spojených s plánováním, projektováním, vytyčováním, zaměřováním a sledováním stavebních objektů a technologických zařízení. Nabízíme Vám tak práce od tématického mapování, tvorby mapových podkladů pro projektování, součinnosti při realizaci stavby až po dokumentace skutečného provedení stavby a jiná speciální měření. 

Pro své zákazníky zajišťujeme veškeré geodetické práce související s výstavbou: 

  • vytyčení inženýrských sítí (přeložky, přípojky)
  • vytyčení obvodu staveniště a záborů
  • vytyčení výkopů a zemních prací
  • zaměření a výpočty kubatur zemních prací
  • vytyčení prostorové polohy stavebního objektu
  • kontrolní měření v průběhu výstavby 
  • zaměření skutečného provedení staveb, inženýrských sítí, komunikací atd.