BÁŇSKÉ SLUŽBY


Zajišťujeme kompletní služby z hlediska dokumentace a projektování v oblasti hornické činnosti, nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. 


Hlavní důlní měřič je fyzická osoba způsobilá provádět a řídit důlně měřickou činnost, odpovědná za správnost a úplnost vyhotovené důlně měřické dokumentace a její odborné vedení.  

Báňský projektant je fyzická osoba způsobilá projektovat objekty a zařízení, nebo vypracovávat plány a dokumentaci pro hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.


Osvědčení

Jsme držiteli osvědčení pro výkon funkce hlavního důlního měřiče dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 298/2005 Sb. při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

Dále jsme držiteli osvědčení pro výkon funkce báňský projektant, v rozsahu ustanovení § 2 zákona č. 61/1988 Sb. písmen b), c), d), e) a ustanovení § 3 zákona č. 61/1988 Sb. písmen a), e), f).

Změření lomu pomocí nejmodernějších technologií

Zajišťujeme veškeré geodetické práce pro potřeby správy lomu. Zaměření provádíme klasickými geodetickými metodami, metodou GNSS nebo pomocí dronu (letecké fotogrammetrie). Dále také zřízení a doplnění důlního bodového pole.

Tvorba 3D modelů a leteckých ortofotomap

Na základě mračna bodů (point cloud) vzniklého z nasnímání objektu dronem tvoříme přesné 3D modely a letecké ortofotomapy. Díky nim se snadno monitoruje aktuální postup těžby, počítají se kubatury jak odtěženého materiálu tak uskladněných surovin. Možnost sledovat změny v čase. Samozřejmostí jsou fotografie z dronu pro potřeby dokumentace či propagace.  


Tvorba důlně měřické dokumentace

Hlavní důlní měřič je odpovědný za úplnost, vedení a aktualizaci důlně měřické dokumentace. Povinnost vedení důlně měřické dokumentace je dána v § 39 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon), v platném znění.

Báňské projekty

Díla v podzemí vzniklá při činnostech podle § 3 písm. c), d), h) nebo i), důlní díla a důlní stavby pod povrchem může projektovat pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti báňského projektanta. 

Napište nám nezávaznou poptávku