Báňský projektant

Báňský projektant je fyzická osoba způsobilá projektovat objekty a zařízení, nebo vypracovávat plány a dokumentaci pro hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Jsme držiteli osvědčení pro výkon funkce báňský projektant, v rozsahu ustanovení § 2 zákona č. 61/1988 Sb. písmen b), c), d), e) a ustanovení § 3 zákona č. 61/1988 Sb. písmen a), e), f). 

Díla v podzemí vzniklá při činnostech podle § 3 písm. c), d), h) nebo i), důlní díla a důlní stavby pod povrchem může projektovat pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti báňského projektanta.

Tvorba báňských projektů.  


Kontaktujte nás a vymyslíme řešení vám na míru