Hlavní důlní měřič

Hlavní důlní měřič je fyzická osoba způsobilá provádět a řídit důlně měřickou činnost, odpovědná za správnost a úplnost vyhotovené důlně měřické dokumentace a její odborné vedení.   

Jsme držiteli osvědčení pro výkon funkce hlavního důlního měřiče dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 298/2005 Sb. při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 61/1988 Sb. Kontaktujte nás a vymyslíme řešení vám na míru vašim požadavkům.