Zajišťujeme v Přešticích a okolí veškerou zeměměřickou činnost pro potřeby občanů, firem i organizací. Hlavní naší náplní je tvorba geometrických plánů (vyznačení budovy, věcného břemene, rozdělení pozemku...), účelové geodetické práce nebo důlní měřictví. Pro zájemce z řad státního či soukromého sektoru provádíme implementace geografických informačních systémů i s následnou tvorbou účelových pasportů (např. katastru, komunikací, hřbitovů).

Geodet Přeštice, Geodeti Přeštice, Geodezie Přeštice, Zeměměřič, gps sedivy, geometrický plán, katastr nemovitostí, 

Kontaktujte nás tel. 773 141 074