Zajišťujeme v Klatovech a okolí veškerou zeměměřickou činnost pro potřeby občanů, firem i organizací. Hlavní naší náplní je tvorba geometrických plánů (vyznačení budovy, věcného břemene, rozdělení pozemku...), inženýrská geodezie a důlní měřictví. Pro zájemce z řad státního či soukromého sektoru provádíme implementace geografických informačních systémů i s následnou tvorbou účelových pasportů (např. katastru, komunikací, hřbitovů).

Geodet Klatovy, Geodeti Klatovy , Geodezie Klatovy, gps sedivy, Zeměměřič, geometrické plány, katastr nemovitostí  

Kontaktuje nás tel. 773 141 074