Měření a výpočty

Výpočet kubatur - výkopů/násypů
  • Přesné výpočty kubatur pro účely inventur až z několika stovek miliónů bodů
  • zemních prací nebo skladových zásob materiálů 
  • Sledování postupu zemních prací 

Tvorba vrstevnic

Výpočty profilů


Oproti klasickým geodetickým metodám letecká fotogrammetrie rychlejší a podrobnější. Sběr dat je vysoce efektivní.
Mračno bodů obsahuje až stovky milionů bodů a díky tomu jsou tyto výpočty ve srovnání s klasickými geodetickými metodami mnohem přesnější.

Veškeré výpočty jsou opatřeny razítkem zeměměřického inženýra,

Přidat ke všemu ukázky
přidat ukázky reportů o výpočtech

MODEL NA KTERÉM SE DÁ MĚŘIT

Digitální model lomu Velké Hydčice