Georeferencované ortofotomapy

ortofotomapa 80m výška letu, 1 pixel = 1 cm

Využití ortofotomap:
  • mapování území
  • podklad pro pasportizaci
  • podklad pro projekty

S přesností od dvou cm

Ortofoto nemusí být jen povrch země, může být například fasáda = podklad pro rekonstrukci fasády. 

Porovnání - ortofotomapa z google a naše orotofotomapa (aktuálnost rozlišení) + nějaké povídání k tomu

Přesnost a rozlišení

Ortofotomapy mohou být v různých souřadnicových systémech

Naše vlastní mapy také vektorizujeme - pasportizace zájmových územích