Vytyčení staveb

Vytyčení stavby je přenesení projektu (plánované stavby) do terénu (pozemku) tak, aby stavitel mohl stavbu správně polohově a výškově umístit. Plánovanou stavbu je potřeba vytyčit před zahájením výkopových prací a výstavby, aby nedošlo ke např. k stavbě na cizím pozemku. Pro vytyčení stavby je nutný schválený projekt domu a celková situace s okótováním budovy vůči hranicím pozemku a situaci 1. nadzemního podlaží. Všechny rohy stavby se vytyčí a označí (tzv. stabilizují) v terénu způsobem podle možností terénu. Dokladem se stává vytyčovací protokol o vytyčení stavby se seznamem souřadnic všech bodů stavby.