Polohopisné a výškopisné zaměření

Je dílo obsahující zaměření polohopisu i výškopisu dle skutečnosti v dané lokalitě, které následně většinou slouží projektantům pro jejich další práci (projekt nebo rekonstrukce domu, komunikace a další).

Na lokalitě se podrobně zaměřují stavební objekty, zpevněné i nezpevněné komunikace, znaky inženýrských sítí, výškové rozdíly terénu, komunikací vstupů do objektů a další. Výsledkem je polohopisný a výškopisný plán dle zadaného měřítka, který se předává v tisku i v digitální formě objednateli.