Hlavní důlní měřič

Hlavní důlní měřič je fyzická osoba splňující odbornou kvalifikaci, způsobilá provádět a řídit důlně měřickou činnost, odpovědná za správnost a úplnost vyhotovené důlně měřické dokumentace a její odborné vedení. 

Činnosti prováděné hlavním důlním měřičem

  • Kontrola správnosti a úplnosti důlně-měřické dokumentace.
  • Koordinace prací při výpočtu zásob nerostných surovin.
  • Provádění nejsložitějších měřických prací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
  • Řízení a odborné vedení důlně měřické dokumentace.
  • Spolupráce při navrhování konstrukcí ochranných pilířů jam, chráněných objektů apod.