Fotogrammetrie

Zabýváme se leteckou fotogrammetrií. K leteckému snímkování využíváme dron. Drony jsou vhodné k mapování rozsáhlých uzemí a pro tvorbu 3D modelů. Dronu přesně nastavíme parametry a trasu letu a dron vše nasnímá. Touto metodou dosahujeme nejen vysoké přesnosti (přesnost na cm) ale také zkracujeme čas potřebný ke sběru dat. (Oproti klasickým metodám je vše změřeno podstatně rychleji).

Co je to letecká fotogrammetrie? 

  • vzdělávací okénko

nabízíme taktéž letecké fotografie. více zde ...

pokud máte zájem, neváhejte nás kontaktovat.


Využití:

inženýrská geodezie
- výpočty kubatur, řezy, 3D modely terénu, dokumentace postupu stavby

důlní měřictví
- roční postupy, příprava dobývacího území, výpočty kubatur, dokumentace nepřístupných území

zemědělství 
- dokumentace obdělávaných ploch, neúrody

dokumentace historických objektů a nalezišť - 3d model

pasporty budov a majetku

geografické informační systémy - sběr geodat

mapování
- tvorba ortofotomap s rozlišením až x cm (výrobních areálů, komunikaci, hřbitovů) 
- tvorba místopisných map ve formátu .dxf

Detailní popis konstrukčních prvků budov
- ortofoto fasády + podrobný plán

Dokumentace vnitřků budov
- zaměření kabelů ve zdech aj.

Plán rozložení typů plodin na poly - efektivní zemědělství
- zjistíme kolik, z pozemků daného vlastníka by bylo ještě možno zasít, nebo o kolik pole je zaseto více než by mělo být

??? 3D modely objektů ??? a vnitřků objektů ???

Postup fotogrammetrického zpracování

Sběr dat - vytvoření GCP + plán letu

Výpočet mračna bodů (point cloud)

Mračna bodů jsou primárním výstupem leteckého snímkování. Obsahují velké množství jednotlivých bodů, každý z těchto bodů má 3D souřadnice. Pro lepší vizualizaci můžeme mračna bodů obarvit dle barev z pořízených fotografií.

Z těchto bodů dokážeme jednoduše vytvořit řezy a dále s nimi pracovat. Mračno bodů využíváme zejména pro tvorbu digitálních modelů.

Tvorba DSM - digitální modely terénu a reliéfu

Tvorba Ortofotomapy

Spojením jednotlivých leteckých snímků tvoříme přehledné ortofotomapy území. Výsledná mapa zobrazuje skutečný stav území v okamžiku snímkování. Vysoké rozlišení kamer vám umožní na mapě rozlišit i jemné detaily. Vytvořené ortofotomapy transformujeme do referenčního souřadnicového systému a je možné na nich:

  • Odměřovat souřadnice
  • Měřit vzdálenosti
  • Použít je jako referenci připojenou k vektorovým vrstvám

Ortofotomapy využijete k plánování nebo dokumentaci dílčích etap stavby.

Výstupy

CAD - export do .dxf

Výpočet kubatur s podrobným reportem + ukázka přeloženého reportu

Řezy + ukázka zakreslení do terénu a vyhraného přeloženého reportu

Vrstevnicový plán