Důlně měřická dokumentace

Soubor základní dokumentace (údaje o)

 •  CHLÚ, DP vč. katastrálních území,
 • ochraně povrchu (ochranné pilíře, ochranná pásma, územní rozhodnutí, rozsah povolené HČ),
 • ochraně proti plynonosným a vodonosným horizontům (OBC, OC, BP)
 • ochraně jam a dalších hlavních důlních děl,
 • o připojovacím a usměrňovacím měření,
 • technické zprávy (např. o převzaté dokumentaci, ZZ o ložisku a evidenční listy HDD),
 • evidenční kniha dokumentace.

Číselná část dokumentace

 • zápisníky,
 • výpočtové knihy (výpočty polygonových a výškových pořadů),
 • seznam souřadnic bodů základních důlních bodových polí,
 • odbírková dokumentace,
 • evidence a pohyb zásob ložiska.

Grafická část dokumentace

 • náčrty,
 • základní důlní mapa (zákl. průzkumná mapa, ZDM, ZML, ZM při těžbě ropy a zemního plynu, ZMpři těžbě loužením, ZM provedených prací na povrchu při ČPHZ, ZM zvláštních zásahů do zemské kůry),
 • profily a řezy,
 • mapa povrchu (na podkladu katastrální mapy),
 • účelové důlní mapy (provozní důlní mapa, mapa větrání, mapa zdolávání havárií, základní mapa závodu).